Ceník

Na Vaši žádost Vám rádi sestavíme individuální nabídku, která pro Váš bude nejvýhodnější po obsahové i cenové stránce. Podrobnosti o údajích potřebných pro sestavení individuální nabídky naleznete zde.
Většina našich stálých zákazníků má sjednané výhodné individuální měsíční paušální sazby za naše služby. Nicméně je možné zvolit i variantu platby dle skutečného množství zpracovaných účetních položek, hodin, atd. Samozřejmá je i možnost jednorázové platby za využití našich služeb nebo vhodná kombinace všech výše popsaných způsobů.

Údaje potřebné pro sestavení individuální nabídky

Abychom Vám mohli co nejlépe vyhovět, a sestavit Vám nejlepší nabídku nebo odpovědět na Váš dotaz, budeme od Vás potřebovat některé z následujících informací (dle typu poptávaných služeb):

 • Forma podnikání - právnická osoba (s.r.o., v.o.s., atd.) nebo fyzická osoba (OSVČ).
 • V případě OSVČ, zda-li se jedná o závislou činnost (při zaměstnání) nebo hlavní činnost.
 • Požadovaný typ účetních služeb - podvojné účetnictví, daňová evidence (bývalé jednoduché účetnictví) nebo pouze uplatňujete paušální náklady.
 • Zda-li jste plátce DPH, a pokud ano, jestli čtvrtletní nebo měsíční.
 • Počet aut zařazených do obchodního majetku nebo používaných pro účely podnikání - pro potřeby přiznání k silniční dani.
 • Hrubý počet účetních dokladů s rozlišením na:
  • faktury placené převodem z účtu,
  • faktury placené v hotovosti,
  • ostatní doklady - především pokladní doklady, interní doklady, skladové pohyby, atd.
  • počet položek na výpisech z běžného účtu.
 • Počet zaměstnanců.
 • Odhad počtu poptávaných hodin účetního nebo daňového poradenství.

7 bodů, na které se zaměřit při posuzování ceny

Výběr dodavatele a posuzování nabízené ceny za účetní, daňové a mzdové služby může být komplikovanější než je na první pohled zřejmé, a to především z důvodu složitosti některých souvztažností i nečestnosti některých dodavatelů. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme při výběru těchto služeb zaměřit se nebo zeptat se na následující body:

 1. Většina účetních firem si na konci roku účtuje 13. paušál za operace spojené s uzavíráním roku - jeho cena obvykle nekoresponduje s náročností provedení těchto operací.
  Našim zákazníkům neúčtujeme žádný třináctý paušál.
 2. Některé firmy skrývají další náklady, které musí zákazník zaplatit, do položek jako je například informační servis. Cena za takovéto obvykle nevyžádané služby bývá skryta hluboko ve smlouvě a zákazník o ní není při počátečním výběru dodavatele a žádosti o nabídku informován. Je proto vhodné se ptát, zda-li je nabízená cena konečná.
  Cena, kterou my sdělujeme zákazníkům, je vždy konečná (samozřejmě při alespoň přibližném dodržení objemu poptávaných služeb).
 3. V některých smlouvách je pevně zakotveno pevné množství zpracovávaných jednotek (například zaměstnanců). Při překročení tohoto počtu je účtována vyšší jednotková sazba. Jedná se o jakési pokuty ze strany dodavatele služeb za úspěch zákazníka a růst objemu zaměstnanců, dokladů, atd.
  Všechny sazby naší firmy jsou proporcionální nebo regresivní, nikoliv progresivní.
 4. Pouze některé účetní firmy umožňují odložení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů a splatnosti daně, z nichž některé navíc za to účtují zvláštní příplatek.
  Odložení daňového přiznání je běžnou součástí služeb, které poskytujeme našim klientům již v ceně.
 5. Při předběžné kalkulaci ceny za vedení účetnictví je jedním z nejdůležitějších faktorů počet účetních položek (nebo evidenčních položek v případě daňové evidence, dále jen účetní položek). Nicméně stanovení počtu účetních položek je obvykle problematické pro zákazníka bez patřičných znalosti účetnictví.
  Některé firmy tento problém řeší určováním ceny na základě ceny za zpracování jednoho dokladu. Nevýhodou takové řešení je obvykle vyšší cena pro zákazníka, než je skutečná pracnost.
  Pro většinu dokladů platí: 1 účetní položka = 1 doklad. Nicméně existují výjimky, které obvykle tvoří většinu z celkového počtu účetních položek. První výjimku tvoří především víceřádkové faktury, kde 1 řádek = 1 účetní položka, a v případě plátce DPH je počet účetních položek dokonce dvojnásobný z důvodu účtování o DPH. Druhou významnou výjimku tvoří výpis z bankovního účtu, kde každý pohyb na bankovním účtu představuje jednu účetní položku.
  Cenu pro naše zákazníky kalkulujeme buď na základě skutečného počtu účetních položek (v případě menších objemů) nebo na základě počtu dokladů (u paušálních zákazníků) s rozlišením jejich typů a z toho vyplývajícího počtu účetních položek. Pokud přesto dojde k situaci, že náš zákazník platí paušálně víc, než je skutečný objem naší práce, sami navrhujeme snížení paušální ceny na adekvátní úroveň.
 6. Na závěr, pokud uvažujete o výběru dodavatele, který má výrazně vyšší ceny, zeptejte se, co za vyšší cenu dostanete.
  Naši zákazníci od nás za běžnou cenu dostávají především výhodné spojení vedení účetnictví s daňovým poradenstvím, osobní přístup a mnoho dalších výhod.