Daňové přiznání

Náš daňový poradce může pro Vás vypracovat všechny typy daňových přiznání, zejména:

 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob
 • Daňové přiznání k DPH
 • Daňové přiznání k silniční dani
 • Daňové přiznání k dani z nemovitostí
 • Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • Daňové přiznání k dani dědické
 • Daňové přiznání k dani darovací
 • Daňové přiznání ke spotřební dani

5 důvodů, proč svěřit daňové přiznání daňovému poradci

 • Neplatíte více, než musíte. Nezařazení určitých příjmů do správné kolonky daňového přiznání Váš může zbytečně připravit o peníze, které byste jinak na daních platit nemuseli.
 • Zpracuje-li daňové přiznání k dani z příjmů daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání přiznání (a tedy i pro zaplacení) o tři měsíce. K prodloužení této lhůty postačuje pouze vystavení plné moci daňovému poradci a její předání na finanční úřad.
 • S daňovým poradcem máte větší jistotu, že daňové přiznání je vyplněné správně, a že Vám nehrozí žádný postih.
 • Pokud by se přesto stalo, že kvůli chybě našeho daňového poradce Vám bude vyměřena pokuta nebo penále za chybné daňové přiznání, tyto peníze Vám uhradíme. Pro takovéto případy jsme pojištěni.
 • A nakonec, přenecháním starostí s daňovým přiznáním našemu daňovému poradci šetříte Váš čas.

Víte, že:

 • Daňové přiznání k dani z příjmů se podává do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, prakticky tedy do 31.3., s daňovým poradcem do 30.6.
 • Daňové přiznání k dani z nemovitostí se podává do 31.1.
 • Daňová přiznání je možné podávat také elektronicky s využitím zaručeného elektronického podpisu. Bohužel některé přílohy je nutné stále podávat osobně v tištěné podobě. Více informací najdete zde.