Vedení účetnictví a účetní poradenství

V této oblasti Vám můžeme nabídnout tyto základní služby:

  • komplexní vedení podvojného účetnictví
  • vedení daňové evidence
  • zpracování účetní závěrky
  • zpracování účetních sestav a výkazů
  • účetní poradenství (jak správně zaúčtovat, metodické vedení Vašich účetních, pomoc při vytváření vnitropodnikových účetních směrnic...)

Víte, že:

Počínaje rokem 2004 došlo ke zrušení jednoduchého účetnictví. Pokud se podnikatel nestal účetní jednotkou podle zákona účetnictví, není povinen vést podvojné účetnictví. Podnikatel, který vedl jednoduché účetnictví a chce nadále uplatňovat pro snížení základu daně výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu povede daňovou evidenci nebo se rozhodne vést podvojné účetnictví.