Výhody

Přenechejte starosti o Vaše účetnictví a daně odborníkům, abyste se mohli plně soustředit na vlastní podnikání.

Přenechání vedení účetnictví, mzdové a daňové agendy Vám může přinést následující výhody:

Snížení rizika

  • Pokuty a penále, které by vznikly naší chybou, Vám uhradíme. Proti takovým rizikům jsme pojištěni. Samotná firma se může takto pojistit pouze obtížně.

Snížení nákladů

  • Nakupujete přesně takové množství služeb, které potřebujete. Při zajišťování účetnictví vlastními silami je velmi obtížné operativně přizpůsobovat pracovní úvazky jednotlivých zaměstnanců.
  • Z hlediska samotných nákladů nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění účetních, jejich dovolenou a prostoje, dále například nemusíte investovat do počítačového a programového vybavení pro vedení účetnictví, platit jeho upgrade, atd.
  • Díky specializaci dokážeme dosáhnout nižších nákladů.

Zajištění kvality

  • Nemusíte se starat o vzdělání vašich účetních, sledovat neustálé změny v právních předpisech, atd.
  • Odpadají Vám starosti s problematickým zajišťováním odborného dohledu nad zaměstnanci firmy, kteří vedou její účetnictví.
  • Díky specializaci jsme schopni dosáhnout vyšší kvality a potřebné odborné úrovně.

Další výhody

  • Díky našemu informačnímu servisu Vám připomeneme blížící se termíny splatnosti daní, jejich záloh, pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení, závažné změny v legislativě, vyhláškách, změny sazeb daně, minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění...
  • Dohlédneme na správnost Vašich dokladů. Například povinnost uvádění evidenčního čísla na fakturách od živnostníků se velmi často porušuje - takové doklady jsou neplatné.
  • Můžete těžit z výhody propojení účetních služeb s daňovým poradenstvím a tak optimalizovat své daně.