Vedení účetnictví

Nabízíme vedení účetnictví i daňové evidence. Klientům s vlastním účetním oddělením poskytuje odborný dohled na vedení účetnictví a účetní poradenství.

Více o účetnictví

Zpracování mezd

Zpracováváme mzdy od jednoho pracovníka po stovky zaměstnanců. Poskytujeme základní poradenství v personální oblasti. Zastupujeme klienty před úřady.

Více o mzdách

Daňové poradenství

Poskytujeme daňové poradenství a zpracováváme daňová přiznání stálým i jednorázovým klientům. Reprezentujeme klienty před Finančním úřadem.

Více o daňovém poradenství

účetnictví

Vedení účetnictví

Zajišťujeme kompletní vedení účetnictví a daňové evidence. Naše služby jsou komplexní. Nekončí zadáním faktur a přepsáním čísel z účetního programu do daňového přiznání. Kontrolujeme nejen formální správnost předaných dokladů, ale upozorňujeme klienty i na další daňové a jiné návaznosti.

Standardně se postaráme i o další související povinnosti podnikatelů jako např. vyplňování statistických výkazů, přípravu manažerských sestav, výkazů pro banky, dotace, apod.

Nabízíme možnost online přístupu k účetnictví přes internet v multiplatformním programu ABRA FlexiBee.

“Našim cílem je co nejvíce ulehčit klientům od čím dál větší administrativy. Podnikání by nemělo být o papírování. ”

výrok Peter Guštafík, jednatel

mzdy

Zpracování mezd

Provádíme kompletní zpracování mezd velkých i malých organizací. Naši nejmenší klienti mají po jednom zaměstnanci, ti největší pak přes 500 zaměstnanců. Umíme zpracovávat všechny druhy mezd. Poskytujeme rovněž poradenství v oblasti optimalizace mzdových nákladů a personalistiky.

Poskytujeme mzdové služby v plné šíři i pro ty nejnáročnější klienty. Samozřejmostí je možnost elektronického zasílání výplatních pásek, export pro zaúčtování mezd v účetnictví, elektronické příkazy k úhradě mezd v bance, zpracování statistických výkazů a tvorba sestav na přání.

“Naší prioritou je rychlost a správnost zpracování mezd. Žádný zaměstnanec nechce dostat menší výplatu, než na jakou má nárok. Žádný zaměstnavatel nechce platit pokuty a penále za chybně spočítané mzdy.”

výrok Kateřina Bartošíková, senior mzdová účetní

daňové poradenství

Daňové poradenství

Poskytujeme daňové poradenství stálým i jednorázovým klientům. Zpracováváme daňová přiznání a zastupujeme klienty před Finančním úřadem.

V době neustále se měnících zákonů a zvyšujících se nároků i přísnosti Finančních úřadů je odborné zastoupení téměř nutností.

“Zakládáme si na správnosti vypracovaných daňových přiznání, ale nenecháme naše klienty platit zbytečně více, než musí. ”

výrok Silvia Guštafíková, daňový poradce

Výhody našich služeb

Daňový poradce

Jsme členy Komory daňových poradců v České republice. Máte tak výhodu propojení účetních a mzdových služeb s daňovým poradenstvím.

Komplexní služby

Poskytujeme komplexní služby. Upozorníme vás na souvztažnosti, zajistíme navazující a doplňkové služby.

Odborné zázemí

Naši pracovníci jsou na vysoké odborné úrovni. Účastníme se kontinuálnímu vzdělávání v rámci Komory daňových poradců.

Osobní přístup

Jsme dost velká společnost na poskytování spolehlivých služeb a dost malá na osobní přístup.

Odpovědnost

Pokuty a penále, které by vznikly naší chybou, uhradíme. Proti takovým rizikům jsme pojištěni.

Velcí i malí klienti

Naše služby poskytujeme klientům bez ohledu na jejich velikost. Poskytujeme služby malým živnostníkům i velkým mezinárodním firmám.

účetnictví

Zakládání společností

Zařídíme za Vás veškeré úkony související se založením společnosti počínaje přípravou potřebných dokumentů, přes vyřízení živnostenských listů a zápis do Obchodního rejstříku, až po registraci společnosti na úřadech.

Nabízíme rovněž tzv. ready-made společnosti. Jejich výhodou je rychlost, splacení základního kapitálu a zejména historie. Za čistotu ready-made společnosti ručíme.

Více o zakládání společností

O společnosti

Historie

Společnost AccArt, s.r.o. byla založena v roce 2005 po několika letech působení jako sdružení fyzických osob. V průběhu času jsme pracovali pro velké retailové řetězce, bankovní instituce, nadnárodní společnosti. Jádrem našich klientů vždy byly běžné české firmy. V roce 2009 jsme otevřeli naši pražskou pobočku.

Naše zkušenosti

Našimi klienty jsou malé i velké firmy, domácí i zahraniční, tradiční i moderní... Díky velkému množství zpracovávaných klientů není prakticky nic, s čím bychom se nesetkali. S velmi malou fluktuací našich pracovníků tyto zkušenosti u nás zůstávají dlouhodobě.

Budoucnost

Ačkoliv tady vždy budeme i pro klienty s hromádkou papírů, věříme, že budoucnost patří moderním technologiím. Propojení informačních systému, automatizace a s tím související úspora času i nákladů umožní klientům soustředit se více na vlastní podnikání.